Seniors@DigiWorld was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2016 - 2018.
This website is no longer updated. Okay

Partneris

VIPT - Viešieji interneto prieigos taškai

„Viešieji interneto prieigos taškai” - tai nuo 2006 metų sėkmingai veikianti asociacija. Savo vykdoma veikla bei įgyvendinamais projektais organizacija prisideda prie Lietuvos informacinės visuomenės kūrimo bei gyventojų skaitmeninių įgūdžių plėtojimo. Asociacijos veikla tai: • mokymų organizavimas stiprinant informacinių technologijų kompetencijas švietimo bei kultūros įstaigų darbuotojams;

  • metodinės ir mokomosios medžiagos rengimas suaugusiems ir vaikams informacinių technologijų taikymo srityje;

  • neformalaus ugdymo „IT projektų vadyba ir komandinis darbas“ užsiėmimai moksleiviams;

  • tarptautinių bei nacionalinių projektų jaunimui bei suaugusiems iniciavimas bei įgyvendinimas;

  • informacijos ir žinių apie naujausias informacines technologijas bei jų panaudojimą sklaida;

Asociacija yra Skaitmeninės Nacionalinės Koalicijos narė bei dalyvauja giminingų tarptautinių organizacijų veikloje.

Logo VIPT
EOS - Educating for an Open Society

Fondas EOS - Atviros visuomenės švietimas (EOS Rumunija - www.eos.ro) tai privati, ne pelno siekianti organizacija. Pagrindinis organizacijos tikslas - mažinti skaitmeninę atskirtį Rumunijoje, padedant žmonėms naudoti technologijas. Organizacija įgyvendina novatoriškus informacinių technologijų projektus šiose srityse: formalaus švietimo sistemoje bei platesnei bendruomenei. Dažniausiai dirbama su bendruomenėmis, kurioms trūksta informacinių technologijų žinių, siekiant padėti joms tapti pilnaverčiais informacinės visuomenės nariais. EOS buvo įsteigta 1999 m. ir įgyvendino daugiau kaip 100 su informacinėmis technologijomis susijusių projektų. EOS yra organizacijos Telecentre - Europe narys (www.telecentre-europe.org ir www.unite-it.eu)

Logo EOS
SDC - Stiftung Digitale Chancen

2002 m. Berlyne, Vokietijoje įsteigtos organizacijos Stiftung Digitale Chancen tikslas - sudominti žmones naudotis internetu bei padėti jiems žengti pirmuosius žingsnius skaitmeniniame pasaulyje. Organizacija siekia parodyti skaitmeninių medijų teikiamas galimybes ir ugdyti įprotį jomis naudotis. Organizacijos steigėjai yra Accenture ir Burda fondai. Šalies technologijų, ekonomikos ir šeimos reikalų ministerijos, pagyvenusių asmenų, moterų ir jaunimo organizacijos globoja fondą.

Logo Stiftung Digitale Chancen
CIDET - Inovacijų, švietimo ir technologijų centras

Inovacijų, švietimo ir technologijų centras (toliau - CIDET) yra suaugusiųjų mokymo ir konsultavimo įmonė vykdanti veiklą informacinių technologijų srityje. CIDET yra įsteigta Kasteljono mieste, Ispanijoje, bet kartu su partneriais dirba visoje šalyje bei užsienyje. Pagrindinės veiklos apima:

  • virtualių mokymosi aplinkų bei tinklų kūrimą ir e-mokymosi plėtojimą.
  • technologijų panaudojimą įvairiuose kontekstuose bei disciplinose.
  • Pagrindinis organizacijos dėmesys yra skiriamas mokymosi visą gyvenimą koncepcijos plėtrai, kur technologijų panaudojimas sustiprina kitas mokymosi veiklas ir mažina skaitmeninę atskirtį.

CIDET kuria mokymosi aplinkas, kursus bei rengia mokomąją medžiagą. Tai kompanija, kurioje nuolat tobulėjama (atliekami vertinimo ir kokybės procesai), skatinamos inovacijos (pedagoginiai tyrimai ir technologijų panaudojimas) ir siekiama socialinio poveikio (rezultatų sklaida, pokyčiai, pritaikymas).

Logo CIDET