Seniors@DigiWorld was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2016 - 2018.
This website is no longer updated. Okay

A 3-a întâlnire a partenerilor de proiect la Timișoara

În perioada 13-14 noiembrie 2017 consorțiul partenerilor implicați în proiectul Seniors@DigiWorld s-au reunit la Timișoara pentru a discuta despre progresul proiectului și pentru a planifica etapele următoare. Pe lângă întâlnirile față-în față care au loc la fiecare 6 luni, partenerii au oportunitatea de a discuta lunar cu ocazia întâlnirilor online organizate de liderul de consorțiu.

Întâlnirea de la Timișoara a marcat finalul primului an de proiect, ocazie cu care partenerii au evaluat activitățile derulate în primele 12 luni ale proiectului Seniors@DigiWorld, planificarea cursurilor pilot care vor avea loc la începutul anului 2018 și întâlnirile care vor avea loc între parteneri anul viitor. În timpul întâlnirii a fost analizat conceptul de învățare dezvoltat pe baza analizei de nevoi derulate la începutul proiectului. A fost discutat în detaliu și traseul educațional care a fost pregătit pentru multiplicatorii care lucrează cu persoane vârstnice, de exemplu bibliotecari, îngrijitori la domiciliu sau care lucrează în instituții specializate de vârstnici. Cursul pilot va avea o durată de 8 săptămâni cu câteva întâlniri față-în față și o perioadă de învățare individuală care se va desfășura pe platforma edueca.com. Cursul are ca și obiectiv motivarea multiplicatorilor de a sprijini persoane vârstnice să descopere multiplele beneficii ale utilizării unei tablete.

Întâlnirea participanților a permis partenerilor să discute de asemenea strategii de implementare eficientă a cursului Seniors@DigiWorld în alte instituții și organizații. La începutul anului 2018, fiecare partener de implementare va testa cursul dezvoltat cu 10 multiplicatori, astfel încât interesul de utilizare a tabletelor va crește în rândul multiplicatorilor și automat în rândul seniorilor.