Seniors@DigiWorld was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2016 - 2018.
This website is no longer updated. Okay

Ghid pentru implementarea ofertei de formare pentru persoanele vârstnice

Ghidul se adresează multiplicatorilor si factorilor de decizie din structurile de învățare non-formale (ex: biblioteci, centre comunitare, case de bătrâni) și arată într-un mod simplu cum să creați și să implementați o ofertă de formare cu ajutorul căreia cetățenii în vârstă pot fi instruiți în utilizarea tabletelor PC.

Ghidul cu orientările privind oferta de formare pentru seniori, a fost dezvoltat in cadrul proiectului „Conectam Seniorii la Lumea Digitala” care este cofinanțat de programul Erasmus+ al Comisiei Europene. În cadrul proiectului, a fost elaborat și pilotat un curs online pentru multiplicatori. Cursul este disponibil gratuit si transfera multiplicatorilor cunoștințele si abilitățile tehnice si pedagogice necesare pentru sprijini persoanele in vârsta in utilizarea tabletelor.

Vizitați cursul online!

Ghidul cu orientările completează cursul online si sprijină multiplicatorii începând cu procesul de planificare si pana la implementarea ofertei de formare pentru seniori. De asemenea, ghidul este disponibil gratuit.

Ghidul pentru implementarea cursului Seniors@DigiWorld in medii de învățare non-formale.
Download: Ghidul (PDF, 4 MB)