Seniors@DigiWorld was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2016 - 2018.
This website is no longer updated. Okay

Atviras skaitmeninis ženkliukas

Atviras skaitmeninis ženkliukas reiškia įgūdžių ir pasiekimų pripažinimą, įgytą įvairiose mokymosi aplinkose.

Skaitmeninis ženkliukas buvo sukurtas keturiomis projekto partnerių kalbomis badgr platformoje. Kiekvienam besimokančiajam buvo suteiktas ženkliukas patvirtinantis dalyvavimą mokymo kurse.

A generic badge was designed and then localised into the four project languages. Each of the partners was established as an “issuer” on the badgr platform. Each partner issued their localised digital badge to each of the multipliers that completed the training course that the partner delivered.

Badgr platform: EOS Issuer account and badge

Projekto “Senjorai ir skaitmeninės technologijos” ženkliukas įrodo, jog turi reikiamų kompetencijų ir įgūdžių mokyti vyresnio amžiaus žmones, naudotis planšetiniais kompiuteriais.

Metadata on CIDET badge

Suaugusiųjų švietimo darbuotojas gali atsisiųsti skaitmeninį ženkliuką į savo turimus socialinius tinklus kaip Facebook ir Linkedln. Tokiu būdu gali pademonstruoti įgytas žinias kitiems ir įrodyti, kad dalyvavo projekte.